Angrerett

Når du handler hos Folk i Farta AS så har du 30 dagers angrerett på alle varer. Du får link til elektronisk angrerettskjema som du må fylle ut og retunere til oss eller sende en E-post til retur@folkifarta.no.

Dersom du ønsker å benytte angreretten, må du selv dekke returporto. Du kan også returnere direkte til vår butikk i Mo i Rana. Fraktkostnaden refunderes ikke.

Kjøpesummen vil bli tilbakebetalt uten unødig opphold, og seneste 14 dager fra vi fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

Reklamasjon

Dersom du har vært uheldig og opplever en feil på en vare som skyldes produksjonsfeil, ta kontakt med oss på retur@folkifarta.no. Vi ønsker å ha en dialog med deg før du returnerer varen til oss.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøper  velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Betaling

Hos oss kan du betale med kort (Stripe), Vipps eller Klarna. 

Folk i farta AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura skjer gjennom Klarna. 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering

Levering er skjedd når kunden har mottatt varen.

Antatt leveringstidspunkt fremgår av e-post som sendes kunden, normalt 3-6 virkedager. Varen sendes med posten bring eller hentes i vår butikk i Mo i Rana.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.